Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл

1. Ой хээрийн түймэр

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 2 дугаар багийн нутаг сумаас чанх хойш зүг 80 км-т “Зүүн баянгийн эх” гэдэг газар 2015.03.13-ны өдрийн 12:00 цагийн орчим хээрийн түймэр гарсан тухай иргэн Т өөрийн биеэр ирж 14:30 цагт мэдэгдсэний дагуу тус сумын байгаль орчны байцаагчаар ахлуулсан 10 хүн, 2 техник хэрэгсэлтэй ажиллаж 17:30 цагт бүрэн унтраасан. /5 га орчим газар/

 2.Объектын гал түймэр

Нийслэлд гал түймрийн 3 дуудлагатай байлаа. Үүнд:

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, Меркури худалдааны төвийн баруун талд 2А байрны өргөтгөлийн 112 тоотын “ Кореан билл” март барааны дэлгүүрийн эд зүйлс шатаж байна гэсэн дуудлагыг 2015.03.13-ны өдрийн 14:35 цагт хүлээн авч, Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах, гал унтраах 10 дугаар ангийн 8 албан хаагч,

Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, Ээж хайрханы 4 дүгээр гудамжны 57Б тоотод иргэн А-н 3х3 хэмжээтэй байшин, эд хогшлын хамт  шатаж байна гэсэн дуудлагыг  2015.03.13-ны өдрийн 18:06 цагт хүлээн авч Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах, гал унтраах 10 дугаар ангийн 8 албан хаагч,

Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, Сэлбийн задгайд иргэн О-н 5 ханатай гэр, эд хогшлын хамт шатаж байна гэсэн дуудлагыг 2015.03.13-ны өдрийн 22:03 цагт хүлээн авч Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах, гал унтраах 34 дүгээр ангийн 8 албан хаагч тус тус ажиллаж унтраасан.

 3. Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчин 

Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчний тухайд: 1 аймгийн 2 сумын нутагт “Шүлхий” өвчний 1, 1 аймгийн 1 сумын нутагт “Дуут хавдар” өвчний 1, 1 аймгийн 2 сумын нутагт “Боом” өвчний 2, 1 аймгийн 1 сумын нутагт “Үхрийн хорт салст халуурал” өвчний 1, 7 аймгийн 13 сумын нутагт “Галзуу” өвчний 14, нийт 9 аймгийн 20 сумын нутагт 19 тохиолдлын голомтод тогтоосон хорио цээрийн болон хязгаарлалтын дэглэм үргэлжилж байна.

Ховд аймгийн Булган сумын Баянгол, Бүрэнхайрхан, Далт Баянсудал багийн нутагт нутаглаж байгаа 39 өрх айлын 756, мөн аймгийн Үенч сумын Жаргалант, Улиаст багийн нутагт нутаглаж байгаа 4 өрх айлын 166, нийт 43 өрх айлын 922 мал /өмнөх өдрөөс Булган сумын төвд 21 мал нэмж өвчилсөн/-д 2015.02.20-2015.03.13-ны өдөр “Шүлхий” өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тул малыг тусгаарласан. Өвчилсөн байж болзошгүй малаас дээж авч 2015.03.03-ны өдөр УМЭАЦТЛ-д хүргүүлж, 2015.03.04-ний өдрийн давтан шинжилгээний хариугаар “Шүлхий” өвчин болох нь; 

Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын Баян-Овоо багийн нутаг “Хадат” гэдэг газар малчин Э-н 1 үхэр 2015.02.24-ний өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.02.26-ны өдрийн хариугаар “Дуут хавдар” өвчин болох нь;

Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Бэлбулаг багийн нутаг “Хөндлөн булаг” гэдэг газар малчин Д-н 1 үхэр 2015.03.02-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.05-ны өдрийн хариугаар “Боом” өвчин болох нь;   

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Жилчиг багийн нутаг “Шүүрэг” гэдэг газар малчин П-н 4 үхэр 2015.02.25-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.05-ны өдрийн хариугаар “Боом” өвчин болох нь; 

Булган аймгийн Бугат сумын Баянтөгөл багийн нутаг, “Барт” гэдэг газар малчин М-н 1 үхэр 2015.02.26-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч УМЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.03-ны өдрийн хариугаар “Үхрийн хорт салст халуурал” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын Баянхонгор багийн нутаг “Хүрэн чулуу” гэдэг газар малчин Б-н 1 ямаа 2015.02.27-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.02-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Булган аймгийн Гурванбулаг сумын Хөгнө багийн нутаг “Хүйтний-Өвөлжөө” гэдэг газар малчин Ж-н 1 үхэр 2015.03.01-ний өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.03-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Дундговь аймгийн Луус сумын Суварга багийн нутаг “Хүчит хар толгойн хонхор” гэдэг газар малчин О-н 1 үхэр 2015.02.28-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.04-ний өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Наран багийн нутаг “Нам даваа” гэдэг газар малчин Г-н 2 үхэр 2015.03.03-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.05-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Халиун сумын Гүүбариач багийн нутаг “Дулааны бэл” гэдэг газар малчин Б-н 3 үхэр 2015.03.03-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.05-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Булган аймгийн Баяннуур сумын Шартал багийн нутаг “Цагаан дэнж” гэдэг газар малчин Ц-н 1 үхэр 2015.03.06-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.08-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Увс аймгийн Наранбулаг сумын Хужирт багийн нутаг “Хэцүүгийн-Ам” гэдэг газар малчин Б-н 1 тэмээ 2015.03.06-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.08-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын Баянтоорой багийн нутаг “Баларт” гэдэг газар малчин М-н 1 үхэр, мөн багийн нутаг “Урд-Үзүүр” гэдэг газар 3 үнэг 2015.03.07-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.09-ний өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын Халбагант багийн нутаг “Хөх-Эрэг” гэдэг газар малчин А-н 1 нохой 2015.03.10-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.11-ний өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сумын Баянговь багийн  “Шинэ-усны борзон” гэдэг газар 1 үнэг 2015.03.08-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр үхсэн байсныг 2015.03.11-ний өдөр устгаж шинжилгээнд дээж авч, аймгийн МЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.11-ний өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин” болох нь;     

Төв аймгийн Лүн сумын Өгөөмөрийн 2 дугаар багийн “Үхрийн хэвтэж” гэдэг газар хаваржиж байгаа малчин Э-н суурьт 1 үхэр  2015.03.10-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр  хорогдсоныг 2015.03.11-ний өдөр устгаж, ариутгал халдваргүйжилт хийж, дээж авч, аймгийн МЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.12-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин” болох нь;

Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын  Бараат багийн  “Нурамт” гэдэг газар хаваржиж байгаа малчин Э-н 1 үхэр 2015.03.11-ний өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр  өвчилсөн байсныг 2015.03.11-ний өдөр устгаж, ариутгал халдваргүйжилт хийж, дээж авч, аймгийн МЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.12-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин” болох нь;

Увс аймгийн Зүүнговь сумын  Өгөөмөр багийн  “Баян нуурын хөвөө” гэдэг газар хаваржиж байгаа малчин Ц-н нохой эзэн рүүгээ 2015.03.10-ны өдөр дайрсан дуудлагаар очиж устган ариутгал халдваргүйжилт хийж, дээж авч, аймгийн МЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.12-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин” болох нь;      

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Харзад багийн нутаг “Баянцахир” гэдэг газар малчин Н-н 1 үхэр 2015.03.08-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсон дуудлагаар очиж, устган, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.12-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь тус тус тогтоосон. 

4. Тээврийн хэрэгслийн осол

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Галзуу хар худгаас цааш зам тээврийн осол болж олон хүн гэмтэж, хүн нас барсан байна гэсэн дуудлагыг нэрээ өгөөгүй иргэн утсаар мэдэгдэн 2015.03.15-ны өдрийн 20:41 цагт хүлээн авч Нийслэлийн Аврах ангийн 3 албан хаагч, 1 автомашинтай эмнэлгийн бүлгийг гаргахад Төв аймгийн Лүн сумын нутаг Цагаан хөтөл гэдэг /сумаас 5 км-т/ газар  УБЯ 59-00 улсын дугаартай LAND-200 загварын автомашины дугуй хагарч онхолдож Ц газар дээрээ нас барж, жолооч Б /55 настай, эрэгтэй/ биеийн байдал гайгүй хэргийн газар дээрээ үлдсэн. Т /39 настай, эмэгтэй/, Н /30 настай, эрэгтэй/ нарын биеийн байдал хүнд байсныг Лүн сумын хүн эмнэлгээс авч ГССҮТ-д хүргэсэн.

 

 

ГАМШГИЙН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

 

scroll to top