Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл

1.Объектын гал түймэр

Орон нутагт гал түймрийн 1 дуудлагатай байлаа. Үүнд:

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Баянцагаан багийн 3 дугаар гудамжийн 11 тоотод иргэн Ц.Амарсанаагийн амбаар шатаж байна гэсэн дуудлагыг 2015.03.15-ны өдрийн 15:20 цагт хүлээн авч Аврах, гал унтраах 56 дугаар ангийн 6 албан хаагч ажиллаж унтраасан.

2.Газар хөдлөлт:

Увс аймгийн Наранбулаг сумын Хужирт багийн нутаг /сумын төвөөс зүүн урд зүгт 43 км-т/ “Модон-Овоо” гэдэг газар /У-93063I00II; Ө-49000I00II/ 2015.03.15-ны өдрийн 02:41 цагт 4.0 магнитутын хүчтэй газар хөдлөлт бүртгэгдсэн тухай Одон орон, геофизик судалгааны төвөөс мэдээлсэн.

3. Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчин

Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчний тухайд: 1 аймгийн 2 сумын нутагт “Шүлхий” өвчний 1, 1 аймгийн 1 сумын нутагт “Дуут хавдар” өвчний 1, 1 аймгийн 2 сумын нутагт “Боом” өвчний 2, 1 аймгийн 1 сумын нутагт “Үхрийн хорт салст халуурал” өвчний 1, 7 аймгийн 13 сумын нутагт “Галзуу” өвчний 14, нийт 8 аймгийн 19 сумын нутагт 19 тохиолдлын голомтод тогтоосон хорио цээрийн болон хязгаарлалтын дэглэм үргэлжилж байна.

Ховд аймгийн Булган сумын Баянгол, Бүрэнхайрхан, Далт Баянсудал багийн нутагт нутаглаж байгаа 39 өрх айлын 756, мөн аймгийн Үенч сумын Жаргалант, Улиаст багийн нутагт нутаглаж байгаа 4 өрх айлын 166, нийт 43 өрх айлын 922 мал /өмнөх өдрөөс Булган сумын төвд 21 мал нэмж өвчилсөн/-д 2015.02.20-2015.03.14-ны өдөр “Шүлхий” өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тул малыг тусгаарласан. Өвчилсөн байж болзошгүй малаас дээж авч 2015.03.03-ны өдөр УМЭАЦТЛ-д хүргүүлж, 2015.03.04-ний өдрийн давтан шинжилгээний хариугаар “Шүлхий” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын Баян-Овоо багийн нутаг “Хадат” гэдэг газар малчин Э-н 1 үхэр 2015.02.24-ний өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.02.26-ны өдрийн хариугаар “Дуут хавдар” өвчин болох нь;

Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Бэлбулаг багийн нутаг “Хөндлөн булаг” гэдэг газар малчин Д-н 1 үхэр 2015.03.02-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.05-ны өдрийн хариугаар “Боом” өвчин болох нь;

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Жилчиг багийн нутаг “Шүүрэг” гэдэг газар малчин П-н 4 үхэр 2015.02.25-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.05-ны өдрийн хариугаар “Боом” өвчин болох нь;

Булган аймгийн Бугат сумын Баянтөгөл багийн нутаг, “Барт” гэдэг газар малчин М-н 1 үхэр 2015.02.26-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч УМЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.03-ны өдрийн хариугаар “Үхрийн хорт салст халуурал” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын Баянхонгор багийн нутаг “Хүрэн чулуу” гэдэг газар малчин Б-н 1 ямаа 2015.02.27-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.02-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Булган аймгийн Гурванбулаг сумын Хөгнө багийн нутаг “Хүйтний-Өвөлжөө” гэдэг газар малчин Ж-н 1 үхэр 2015.03.01-ний өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.03-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Дундговь аймгийн Луус сумын Суварга багийн нутаг “Хүчит хар толгойн хонхор” гэдэг газар малчин О-н 1 үхэр 2015.02.28-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.04-ний өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Наран багийн нутаг “Нам даваа” гэдэг газар малчин Г-н 2 үхэр 2015.03.03-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.05-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Халиун сумын Гүүбариач багийн нутаг “Дулааны бэл” гэдэг газар малчин Б-н 3 үхэр 2015.03.03-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.05-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Булган аймгийн Баяннуур сумын Шартал багийн нутаг “Цагаан дэнж” гэдэг газар малчин Ц-н 1 үхэр 2015.03.06-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.08-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Увс аймгийн Наранбулаг сумын Хужирт багийн нутаг “Хэцүүгийн-Ам” гэдэг газар малчин Б-н 1 тэмээ 2015.03.06-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.08-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын Баянтоорой багийн нутаг “Баларт” гэдэг газар малчин М-н 1 үхэр, мөн багийн нутаг “Урд-Үзүүр” гэдэг газар 3 үнэг 2015.03.07-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсоныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.09-ний өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын Халбагант багийн нутаг “Хөх-Эрэг” гэдэг газар малчин А-н 1 нохой 2015.03.10-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилснийг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.11-ний өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь;

Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сумын Баянговь багийн  “Шинэ-усны борзон” гэдэг газар 1 үнэг 2015.03.08-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр үхсэн байсныг 2015.03.11-ний өдөр устгаж шинжилгээнд дээж авч, аймгийн МЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.11-ний өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин” болох нь;      

Төв аймгийн Лүн сумын Өгөөмөрийн 2 дугаар багийн “Үхрийн хэвтэж” гэдэг газар хаваржиж байгаа малчин Э-н суурьт 1 үхэр  2015.03.10-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр  хорогдсоныг 2015.03.11-ний өдөр устгаж, ариутгал халдваргүйжилт хийж, дээж авч, аймгийн МЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.12-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин” болох нь;

Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын  Бараат багийн  “Нурамт” гэдэг газар хаваржиж байгаа малчин Э-н 1 үхэр 2015.03.11-ний өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр  өвчилсөн байсныг 2015.03.11-ний өдөр устгаж, ариутгал халдваргүйжилт хийж, дээж авч, аймгийн МЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.12-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин” болох нь;

 Увс аймгийн Зүүнговь сумын  Өгөөмөр багийн  “Баян нуурын хөвөө” гэдэг газар хаваржиж байгаа малчин Ц-н 1 нохой 2015.03.12-ны өдөр, мөн Улаан толгой гэдэг газар малчин М-н 2 хонь, 1 үхэр 2015.03.14-ний өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр өвчилсөн байсныг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦТЛ-д шинжлүүлэхэд “Галзуу” өвчин” болох нь;            

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Харзад багийн нутаг “Баянцахир” гэдэг газар малчин Н-н 1 үхэр 2015.03.08-ны өдөр халдварт өвчний шинж тэмдэгтэйгээр хорогдсон дуудлагаар очиж, устган, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2015.03.12-ны өдрийн хариугаар “Галзуу” өвчин болох нь тус тус тогтоосон.

4.Эрэн хайх, аврах ажиллагаа

Төв аймгийн Борнуур сумын Өгөөмөр багийн нутаг “Уртын-Ам” гэдэг газар 8 хүнтэй зорчиж явсан суудлын автомашин цасанд суусан тухай мэдээллийг 2015.03.15-ны өдрийн 23:00 цагт хүлээн авч Аврах тусгай ангийн 7 албан хаагч, 1 автомашинтайгаар ажиллаж, дээрх автомашиныг цаснаас татан гаргасан.

 ГАМШГИЙН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

scroll to top