Хамтран ажиллах төлөвлөгөөг баталлаа

Хил хамгаалах ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 04/А/126 дугаар хамтарсан тушаалаар “Хил хамгаалах ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газрын харилцан ажиллах төлөвлөгөө”-г баталлаа.

Энэхүү төлөвлөгөө нь хил орчмын нутаг дэвсгэр, хилийн бүс, зурваст гамшиг, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааг  зохион байгуулахад төв, орон нутгийн хил хамгаалах байгууллага, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагуудын харилцан ажиллагааг зохицуулахад чиглэгдэж байгаа юм.

ГАМШГИЙН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

scroll to top