ОБЕГ “A” ҮНЭЛГЭЭ АВАВ

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтад явуулах  улсын үзлэгт  Онцгой байдлын ерөнхий газар өнгөрсөн долоо хоногт хамрагдав.  Үзлэгээр Онцгой байдлын ерөнхий газар “А” үнэлгээ авлаа.

Байгууллагын хэтийн төлөвлөгөөг шинэчлэх, архивын программ хангамжийг бүрэн гүйцэд ашиглах, цахим баримтын холболтыг сайжруулах, шинээр ажилд томилогдсон зарим албан хаагч төрийн болон мэргэжлийн шалгалтад ороогүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрснийг засч залруулан ажиллахыг улсын үзлэгийнхэн анхааруулсан байна.

scroll to top