Харилцан мэдлэг, туршлагаа хуваалцаж байна

159A4880-6rpi41jys90y4u1xt515v8vuuoxm1qqijv7iy5nkxts.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас сургалт, сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн сургагч багш нарын нэгдсэн дадлага сургалтыг зохион байгуулж байна.

This image has an empty alt attribute; its file name is 159A4878-1024x682-1024x682.jpg

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа, бие бүрэлдэхүүний сургалтын удирдлага, зохион байгуулалт, алба хаагчдын сургалт зохион байгуулах ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой тус сургалтад дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс болон Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалх сургалт аргазүйн төвийн сургагч багш нар хамрагдаж, харилцан туршлагаа солилцож байгаа юм.

Сургалтаар гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааны ажлын үр дүнг хэлэлцэж, мэргэжилтэн, сургагч багш нарын мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэгийн түвшинг алба хаагч нэг бүрээр үнэлж дүгнэнэ гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

scroll to top