Гал түймрийн тоо өнгөрсөн оныхоос 19 хувиар өсчээ

n4-6pxu75ajw28fp4puf8r9vvuu5ww3s66yzewmybn1hs0.jpg

НЭГ. ГАЛ ТҮЙМРИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Он гарсаар эхний 9 сард улсын хэмжээнд 3274 удаагийн ахуйн гал түймэр гарч, 7.9 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна.

Гал түймрийн улмаас 46 хүн нас барж, 42 хүн түлэгдэж гэмтэн, 578 толгой мал хорогдож, 1302 гэр, орон сууц шатжээ.

  Дээрх гал түймрийн аюулаас Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид 913 хүний амь нас, төр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 49.5 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгааллаа.

Гал түймрийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гал түймрийн тоо 19 хувиар өссөн бол учирсан хохирлын хэмжээ 44 хувиар буурсан байна.

Харин нийслэл хотод нийт 2192 удаагийн гал түймэр гарч, 3.3тэрбум төгрөгийн хохирол, орон нутагт 1082 удаагийн гал түймэр гарч, 4.6 тэрбум төгрөгийн хохирол тус тус учирсан байна.

This image has an empty alt attribute; its file name is 12.jpg

ХОЁР. УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР:

Энэ хугацаанд 12715 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 74048 айл өрхөд гал түймрийн хяналт шалгалт хийж, гал түймрийн хэрэг зөрчилд хүргэж болзошгүй 55601 зөрчил дутагдал илрүүлэн, 28659 зөрчлийг үзлэг шалгалтын явцад арилгуулан бусад зөрчлийг арилгуулахаар 4015 заавал биелүүлэх албан шаардлага, 3272 мэдэгдэл, 230 танилцуулга, 425 дүгнэлт бичиж, гал түймэр гарч болзошгүй 21 объектын үйл ажиллагааг хэсэгчлэн буюу түр хугацаагаар зогсоосон. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн холбогдох албан тушаалтан, иргэдийг 165.6 сая төгрөгөөр торгож, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, дадлагыг 2503 удаа, сэрэмжлүүлэг мэдээг 1045 удаа явуулсан байна.

Гал түймрийг шалтгаанаар нь авч үзвэл:

            Ил гал – 1719                                              53%

            Цахилгаан ашиглалт – 634                      19%

            Яндангийн цонолт – 496                           15%

            Технологийн горим зөрчигдсөн – 193  6%

Байгалийн нөлөө – 6                                 0.2%

Санаатай үйлдэл – 7                                 0.2%

Шалтгаан тогтоогдоогүй – 161                5%

Бусад – 43                                                    1%

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

scroll to top