Хээрийн дадлага сургууль хийлээ

1.jpg

ОБЕГ-ын Гамшгийн шуурхай удирдлагын газрын Холбоо зарлан мэдээллийн хэлтэс, Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн алба хаагчид “Зарлан мэдээлэх системийн хөдөлгөөнт удирдлагын төв, холбооны хөдөлгөөнт зангилаа дээр ажиллах  хээрийн дадлага, сургууль”-ийг зохион байгууллаа.

Алба хаагчдыг 06:00 цагт “Яаралтай цуглар” дохиогоор цуглуулж, бэлтгэл, бэлэн байдлыг шалгаснаар дадлага сургуулийг эхлүүлсэн юм.

Сургуулийн хүрээнд радио станцад тохируулан холбоонд орох, үүргэвчийн болон хэт богино долгионы станцуудын ашиглалт, хамгаалалт, тухайн газар оронд холбооны зангилаа дээр ажиллах, мэдээ, мэдээллийг дамжуулах дадлагыг хийлээ.

Мөн хөдөлгөөнт удирдлагын төвийн удирдлагын байрны бэлтгэл ажлыг ханган үүрэн холбооны сүлжээ үүсгэх төхөөрөмжтэй танилцах, ажлуулах дадлагыг хийж, бэлтгэл, бэлэн байдлаа дээшлүүлээд байна гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

scroll to top