Түвшин тогтоох шалгалт явагдаж байна

Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн анги байгууллагын бие бүрэлдэхүүний болон гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт зохион байгуулах, аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрхлэх албан хаагчийн ур чадварын түвшинг тогтоох зорилгоор сургалт, сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн түвшин тогтоох шалгалтыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-29-ний өдрүүдэд Онцгой байдлын ерөнхий газарт  явуулж байна.

Түвшин тогтоох шалгалтыг эссе бичлэг, илтгэх урлаг, тектийн болон цэргийн хэргийн шалгалт, бие бялдрын гэсэн шалгуур үзүүлэлтээр зохион байгуулах юм.

Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын анги байгууллагын 19 хаагч түвшин тогтоох шалгалтад хамрагдаж байна.

Уг шалгалтыг ОБЕГ-ын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газраас хариуцан зохион байгуулж байна.

9X1A4359

9X1A4355

 

scroll to top