Төрийн албаны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна

UNDSEN1-6s5x6zwhq8z67a2orv1v04rlnmsdus9jbksuqpcyfk0-6sbbjn8qpg700m5w5fa5tzw4qq36dix233say94y4hs.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс дараах ажлын байруудад Төрийн албаны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах гэж байна. Доорх линкээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. Үүнд:

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДОТООД АЖИЛ, САХИЛГА, ДЭГ ЖУРАМ, ТАЙЛАН МЭДЭЭ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ҮНДЭСНИЙ АВРАХ БРИГАДЫН ЕРӨНХИЙ МЕХАНИКИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ҮНДЭСНИЙ АВРАХ БРИГАДЫН НИСЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН НЯГТЛАН БОДОГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН БОР-ӨНДӨР СУМ ДАХЬ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТСИЙН АНГИЛЛЫН СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ЭМЧ-СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Холбоо барих утас: 51-263561

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

scroll to top