“Монгол Улсын Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хаалтын ажиллагаа боллоо

DSC1316.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газраас Япон Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран “Монгол Улсын Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийг 2017-2019 онд амжилттай хэрэгжүүлж, хаалтын ажиллагааг өнөөдөр зохион байгууллаа.

 Хаалтын ажиллагаанд Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын албаны дарга Л.Саянаа, ОБЕГ-ын дарга, хошууч генерал Т.Бадрал, Япон Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын Хүрээлэн буй орчны газрын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хэлтсийн дарга Хидэаки Мацүмото болон төслийг хэрэгжүүлсэн ажлын хэсгийн гишүүд оролцсон юм.

This image has an empty alt attribute; its file name is DSC1284-1024x682.jpg

Хошууч генерал Т.Бадрал хэлсэн үгэндээ, “Төслийг хэрэгжүүлэхэд байгууллага, хоорондын уялдаа, холбоог сайжруулах, төслийн үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах үүднээс Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба, төсөл хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас бүрдсэн Хамтарсан зохицуулах хороо, төслийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 3 үндсэн хэсгийн 10 дэд ажлын хэсгийг байгуулж, Японы талаас 18 мэргэжилтэн, Монголын талаас 6 байгууллагын 47 ажилтан, албан хаагч хамтран ажилласан байна. Мөн төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, газар орон дээр танилцах, туршлага судлах, мэдлэг, ойлголт өгөх зорилгоор Япон Улсад 4 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 44 хүн, 10 дэд ажлын хэсгээс Онцгой байдлын байгууллага, гамшгаас хамгаалах алба, төрийн захиргааны байгууллага, боловсролын байгууллагын ажилтан албан хаагчдад нийт 35 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 1065 хүнийг хамрууллаа. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх явцад ажлын хэсгийн гишүүд та бүхний мэдлэг, чадвар, туршлага нэмэгдэхийн зэрэгцээ төслийн үр дүнг цаашид өөрийн салбартаа үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх итгэл, сэтгэл дүүрэн байгаа гэдэгт итгэж байна” хэмээн онцолсон юм.

 Харин Хидэаки Мацүмото “Монгол Улсын Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийг гурван жилийн хугацаанд хамтран хэрэгжүүллээ. Энэ хугацаанд Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны үндэс суурийг тавьж, цаашдын хөгжилд нь ихээхэн хувь нэмэр оруулсан болов уу гэж бодож байна. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн болон төрийн захиргаанаас гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээний аргачлал, гамшгийн мэдээллийн систем, гамшгаас хамгаалах боловсрол сургалт, Нийслэлийн иргэдийн гамшгийн сургалт, аргазүйн төвийн сургалтын материал зэрэг Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг цаашид хөгжүүлэх арга хэрэгслүүдийг уг төслөөр боловсруулсан зэргийг онцлон дурдмаар байна” гэлээ.

  Төслийн хүрээнд гамшгаас хамгаалах төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх, гамшгийн үед байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа, үүрэг, оролцоог хангах, мэдээллийн санг бүрдүүлэх чиглэлээр 8 заавар, дүрэм журам  боловсруулж,  11 байгууллагатай санамж бичгийг байгуулсан байна. Мөн Монгол Улс анх удаа гамшгаас хамгаалах “Цагаан ном”-ыг Монгол-Англи хэл дээр гаргаж олны хүртээл болгосон.

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, интернетэд суурилсан гамшгийн орон зайн мэдээллийн системийг байгуулж, гамшгийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлсэн.

 Барилга болон дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний газар хөдлөлт тэсвэрлэлийн үнэлэх, барилгыг хүчитгэх аргачлал, дүрмийг боловсруулж батлуулж, өрөгт болон цутгамал төмөр бетон, угсармал барилгыг хүчитгэлийн зураг төслийг боловсруулсан юм.

    Мөн  хүүхэд багачуудад гамшгаас хамгаалах боловсрол олгох зорилгоор “Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалтын хөтөлбөр боловсруулж батлуулан сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөрт оруулж, 2019-2020 оны хичээлийн жилээс эхлэн мөрдөж эхлээд байна.

  Түүнчлэн Олон нийтийн гамшгаас хамгаалах боловсролын дээшлүүлэх “Бэлэн бай” сургалтын багц, “Хэн, хэзээ ч, хаана, бэлэн” буухай тэмцээний гарын авлагыг боловсрууллаа. Мөн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, сургалт сурталчилгааны багийг байгуулж, гамшгаас хамгаалах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.

 Төслийн хүрээнд барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийн тэсвэржилтийг хэмжих 5 нэр төрлийн 5 багц багаж, тоног төхөөрөмж, газар хөдлөлтийн чичирхийллийг биеэр мэдрэх тоног төхөөрөмжийг Монгол Улсад нийлүүлсэн юм гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

scroll to top