Онцгой байдлын алба түүхэн музейтэй болно

Онцгой байдлын албаны өнгөрсөн, одоо, ирээдүйг холбох, илтгэн харуулах түүхэн музей нээгдэх гэж буй

сайхан мэдээг та бүхэнтэй хуваалцахад таатай байна.

Иймд доорх уриалгын дагуу алба хаагчид, анги байгууллагууд, үе үеийн ахмадууд маань идэвхтэй оролцоно уу.

2723

scroll to top