Төрийн албаны ёсзүй, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төсөлд санал авах тухай

UNDSEN1.jpg

Төрийн албаны ёсзүй, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг 2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14:00 цаг хүртэл авна. Хуулийн төсөлтэй холбоотой мэдээллийн талаар Захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч Г.Алтансүхээс лавлана уу?

Харилцах утас: 262315, 98888383

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

scroll to top