1932 хүний амь насыг авран хамгааллаа

9X1A9580-6r8jooclnl2m0cq0alzwdjjo7whwfyxxikeb5kb0klc-6rxtxjges6idghwad6s401msmr5qrx67ipuuvs11ohs.jpg

Монгол Улсын хэмжээнд 2019 онд нийт 4990 удаагийн аюулт үзэгдэл, осол тохиолдсон байна. Үүний улмаас 203 хүн амь насаа алдаж, 153 хүн гэмтэж бэртэн, 26134 толгой мал, амьтан хорогдож, 35.8 тэрбум төгрөгийн бодит хохирол учирчээ.

Аврах, хор уршгийг арилгахад Онцгой байдлын байгууллагын болон бусад байгууллага, орон нутгийн нийт 30522 хүн, 5879 техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж, 1932 хүний амь нас, төр, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн 63.3 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгааллаа.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-2.jpg

Харин гамшигтай тэмцэх, хор уршгийг арилгах ажилд Онцгой байдлын байгууллага болон орон нутгаас 1.1 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос аварсан хүний тоо 807 /1.7 дахин/, эд хөрөнгө 21.4 тэрбум төгрөг /51 хувь/-өөр тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

Тээврийн хэрэгслийн осол:

Тээврийн хэрэгслийн ослын 81 дуудлагад 599 хүн, 138 техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж, автомашин, техник хэрэгслийн эд ангид хавчуулагдсан 105 хүнийг аварч, 55 цогцсыг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн өгсөн.

Цогцос гаргах 24 дуудлагад нийт 356 хүн, 32 техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж 27 цогцсыг ослын голомтоос гаргаж Цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн өгсөн.

НАС БАРАЛТ

2019 оны байдлаар аюулт үзэгдэл, ослын улмаас 203 хүн нас барсан. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 57 /21.9 хувь/-аар буурсан байна. Нийт нас барсан хүний 77 хувь нь эрэгтэй бөгөөд 41 хувь нь 36-64 насны бүлэгт харьяалагдаж байна. Хүүхэд буюу 0-17 насны иргэд 16 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 47 хувь нь объектын гал түймэрт, 31 хувь нь усны осолд өртсөн байна.

This image has an empty alt attribute; its file name is 6-2.jpg

2019 онд аюулт үзэгдэл, ослын улмаас нас баралтын 41 хувийг усны осолж эзэлж байгаа бөгөөд 85 хувь нь эрэгтэйчүүд байна. Харин 27 хувийг объектын гал түймэр эзэлж үүний 67 хувийг эрэгтэйчүүд эзэлж байна.

Насны бүлгээр авч үзвэл:

  • 0-5  9 хувь
  • 6-17  6 хувь
  • 18-35  39 хувь
  • 36-64  41 хувь
  • 65-аас дээш 5 хувийг тус тус эзэлж байна.

Усны ослоор нас барсан 82 хүний 85 хувь нь эрэгтэйчүүд бөгөөд 51 хувь нь 36-64, 40 хувь нь 18-35 насны бүлэгт харьяалагдаж байна.

Объектын гал түймрийн хувьд 67 хувь нь эрэгтэйчүүд бөгөөд 28 хувь нь 36-64, 19 хувь нь 0-18 насны хүүхэд байна.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

scroll to top