Эрэн хайх, аврах ажиллагааны дадлага сургуулийг хийлээ

IMG_8874-1024x1024-1.jpg

Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газраас алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, аврах ажиллагааны багаж хэрэгсэлтэй ажиллах дадлага олгох зорилгоор гүний усны дадлага сургуулийг зохион байгууллаа.

 Дадлага сургуульд Эрэн хайх, аврах ангийн бүлгийн аврагчдыг хамруулан, гүний усанд эрэн хайх, аврах ажиллагаа явуулах, нэрвэгдэгсдийг аюулгүй газар зөөвөрлөх, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх дадлага сургуулийг явуулсан юм.

 Мөн 16 м-ийн гүнд ачаа зөөвөрлөх, гүний шумбалтын багаж хэрэгслийг зөв угсрах, хяналт шалгалт явуулах дадлагыг хийлээ гэж Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

scroll to top