“Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалт”-ыг зохион байгуулж байна

GJ1A4305.jpg

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газар, Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалт”-ыг зохион байгуулж байна.

  Сургалтад төрийн болон төрийн бус байгууллагын  40 алба хаагч хамрагдаж байгаа юм.

 Тус сургалтаар Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл авах хуулийн этгээдэд эрсдэлийн үнэлгээг хийхэд баримтлан ажиллах арга зүй, үнэлгээний тайланд тавигдах шаардлага, гамшгийн төрөл бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой тус сургалт 2020 оны 02 дугаар сарын 02-ныг хүртэл үргэлжилнэ.

Дашрамд дурдахад “Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичиг”, Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын II бага хурлаас батлагдан гарсан бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2019 онд анх удаа гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан. Тус сургалтад 30 гаруй мэргэжилтнүүд хамрагдаж, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх эрхтэй болсон юм гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

scroll to top