Баянхонгор аймгийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль “А” үнэлгээтэй дүгнэгдэв

Энэхүү сургалт, дадлага сургуулийг гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого, гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын Шадар сайд Баянхонгор аймгийн Засаг дарга хооронд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний заалтыг ханган биелүүлэх зорилгоор Баянхонгор аймгийн “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийг  2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 10 дугаар сарын  29-ний  өдрүүдэд “Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллага, гамшгаас хамгаалах орон нутгийн албад, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, удирдлагын харилцан ажиллагаа” сэдвээр явуулж, өмнөө тавьсан бодлого, зорилтыг ханган биелүүлсэн тул 92 хувь буюу “А” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн байна.

  IMG_7502   IMG_8646IMG_8866

IMG_7902

_MG_0269

bh2

bh1

scroll to top