“Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоо” эрдэм шинжилгээ, судалгааны уралдааныг зарлалаа

123123sadasd.jpg

Монгол Улсын Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлөөс гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах үйл ажиллагааны тулгамдсан асуудлаар судлаач эрдэмтэд, оюутан сурагчдын дунд “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоо” эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын уралдааныг зарлаж байна.  

Уралдаан2020 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл 3 сарын хугацаатай явагдана.

Уралдааны зохион байгуулалт:

  1. Уралдааныг дараах сэдвээр зохион явуулна. Үүнд:

– Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэл, бууруулах арга зам;

– Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх арга, аргачлалыг боловсронгуй болгох арга зам;

– Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл, амжиж анхааруулах системийг сайжруулах арга зам;

– Хот, суурин газрын дахин төлөвлөлт, боловсронгуй болгох боломж;

– Барилгын чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлын үнэлгээ, хүчитгэх боломж;

– Гамшгийн үеийн удирдлага, зохион байгуулалт, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, сайжруулах арга зам;

– Гамшгаас хамгаалах дадлага сургуулийг боловсронгуй болгох технологи, шийдэл;

– Гамшгаас хамгаалах дэвшилтэт техник  хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн шийдэл, шинэ технологи, инноваци;

– Гамшгийн үеийн нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох боломж.

  1. Бүтээлийг Онцгой байдлын ерөнхий газрын 206 тоот өрөөнд 2020 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл хүлээн авна.
  2. 2020 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10:00 цагаас Онцгой байдлын ерөнхий газрын хурлын танхимд нээлттэй шүүн хэлэлцэж, судлаач, эрдэмтдийн шилдэг 3, оюутны шилдэг 3 бүтээлийг тус тус шалгаруулна. Бүтээлийг шүүн хэлэлцэхэд илтгэгч тус бүр 10 минутын хугацаанд багтаан бүтээлийн гол агуулга, судалгааны арга зүй, шинэлэг тал, судалгааны үр дүн, дүгнэлт, тулгамдсан асуудлыг шийдэх арга зам, санал, шийдэлийг танилцуулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 262340,  khishigbaatar.bal@gmail.com хаягаар авах боломжтой.

БАЙНГЫН АЖИЛЛАГААТАЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА

scroll to top