Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ажиллаж байна

Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдах Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангуулахаар Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын дарга, онцгой байдлын хурандаа Б.Ууганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна.

Сургуулийн удирдагч, ОБЕГ-ын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын дарга, онцгой байдлын хурандаа Б.Ууганбаяр өнөөдөр Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга С.Бүрэнбаттай уулзлаа.

aj2

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн орон нутгийн бүх шатны удирдлага, гамшгаас хамгаалах албадын удирдах бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах менежментийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, орон нутгийн төрийн байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, хувийн хэвшил хоорондын харилцан ажиллагааг жигдрүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллага, гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг шалгаж үнэлэх, дээшлүүлэх, гамшгийн аюулын тухай эрт сэрэмжлүүлэх зарлан мэдээллийн дадлага хийхэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.

aj3 aj4 aj5 aj6

Мөн аюул, осол тохиолдсон үед аврах, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд гарах хүндрэл бэрхшээлд аймаг, орон нутгийг илүү бэлтгэлтэй болгох, эмзэг байдал, эрсдэлийг тодорхойлох, тулгамдаж байгаа бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд холбогдох албан тушаалтнуудад дэмжлэг үзүүлэх юм.

scroll to top