7vX5eDzRIX-big-reduce350.jpg

Зарлал

ОХУ-ын Иргэний хамгаалалтын академийн сонгон шалгаруулалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд 2017 оны 10 дугаар сараас Хууль сахиулахын их сургуулийн Гадаад хэлний…

nema-and-jds.jpg

JDS хөтөлбөрийн элсэлтэд урьж байна

“Хүний Нөөцийг Хөгжүүлэх JDS Тэтгэлэгт Хөтөлбөр” нь Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2017 оны 8 дугаар…

sitend-logo.jpg

ЗАРЛАЛ

Хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий агентлаг, байгууллагуудын алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх шаталсан сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд Герман хэлний анхан…