“Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч П.Баярхүү, Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллага хоорондын харилцан ойлголцолын санамж бичгийн хүрээнд “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийг…

DSC_1723.jpg

“Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийн хэрэгжилтийг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх нь” сургалт эхэллээ

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, олон нийтийг аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургаж, дадлагажуулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахын ач…

9X1A9846.jpg

Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын хөтөлбөр

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн МОН/13/301 төсөлтэй хамтран гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, сурах бичгийг боловсруулж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016…