DSC6334.jpg

“Шилжин суурьшилтын нөхцөл байдлын үнэлгээний сургагч багш бэлтгэх“ сургалтыг зохион байгуулж байна

     Онцгой байдлын ерөнхий газар, Олон Улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай хамтран “Шилжин суурьшилтын нөхцөл байдлын үнэлгээний сургагч багш бэлтгэх“ сургалтыг…

DSC5781.jpg

Алба хаагчдын биеийн тамир, спортын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын Захиргаа удирдлага газраас “Аврагч” биеийн тамир техник-спортын хороотой хамтран “Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэл, алба хаагчдын бие…

9X1A8564.jpg

Алба хаагчид гэрчилгээгээ гардан авлаа

 Аливаа гамшиг осол, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажлыг гүйцэтгэх сургалт, дадлага явуулахад  хөдөлмөрийн аюулгүй…

9X1A8501.jpg

Сургалтанд 50 гаруй алба хаагч хамрагдав

   Онцгой байдлын ерөнхий газрын Захиргаа удирдлагын газраас бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч нарын нэгдсэн сургалтыг  энэ сарын 03-05-ны өдрүүдэд зохион…