UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w-6ynluejx29j40lt5ar0titihhqxb636jq00fplencxs-6zc6xb39qxfzljtwnhz9xhrtpq27i0d90qchgmmmi4g.jpg

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна

ОХУ-ын Онцгой байдлын яамны “Иргэний хамгаалалтын академи”, “Гал эсэргүүцэх албаны академи”-д бакалаврын 4-5 жилийн сургалтад (хэлний бэлтгэл) Онцгой байдлын байгууллагын…

UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w-6ynluejx29j40lt5ar0titihhqxb636jq00fplencxs-6zc6xb39qxfzljtwnhz9xhrtpq27i0d90qchgmmmi4g.jpg

“Онцгой байдлын байгууллагын харьяа нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах аргачлал, заавар”-т санал авах тухай

“Онцгой байдлын байгууллагын харьяа нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах аргачлал, заавар”-ыг шинэчлэн гаргаж батлуулахаар ажиллаж байгаа тул…

29-290062_m.jpg

Бүгд Найрамдах Турк улсын Засгийн газрын бакалавр, магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Бүгд Найрамдах Турк улсын Засгийн газрын бакалавр, магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн бүртгэл 2 дугаар сарын 20-ныг хүртэл явагдана.  Бүртгэлийг “www.turkiyeburslari.gov.tr” цахим хуудсаар…

UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w-6ynluejx29j40lt5ar0titihhqxb636jq00fplencxs.jpg

Төлөвлөгөөний төсөлд санал авах тухай

Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын 2021 онд хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөөний төсөлд холбогдох саналаа тусган…