Гал түймрийн нөхцөл байдал

            Объектын түймэр 2015 оны эхний 6 сард улсын хэмжээнд объектын гал түймэр нийт 2577 удаа гарч, 5,9 тэрбум төгрөгийн…

Гал түймрийн 2015 оны 05 дугаар сарын нөхцөл байдлын мэдээ

2015.05.28.                                                                                                                 Улаанбаатар хот Нэг. Гал түймрийн нөхцөл байдал  2015 оны эхний 5 сард улсын хэмжээнд объектын гал түймэр нийт…

Гал түймрийн 2015 оны 04 дүгээр сарын нөхцөл байдлын мэдээ

2015.04.22.                                                                                                   Улаанбаатар хот   Нэг. Гал түймрийн нөхцөл байдал             2015 оны эхний 4 сард улсын хэмжээнд объектын гал түймэр нийт…